We zijn een kleinere (re)creatieve turnclub, aangesloten bij de Gymfed federatie. Binnen       onze club stellen wij inclusie en het familiale gehalte sterk voorop. We vinden het erg belangrijk om  iedereen een welkom en warm gevoel te geven. Door tijdig een babbeltje, een complimentje, een feestje, … te doen betrekt de club iedereen bij de familie. Wij zullen ook nooit iemand afwijzen op basis van hun kunnen en behandelen iedereen met de nodige zorg.


Naast de gezellige sfeer zoeken we naar een evenwicht met resultaat. Onze turnclub is een recreatieve club, het plezier van de kinderen staat voorop. Toch proberen we de kinderen zoveel mogelijk bij te brengen. Ieder kind beschikt over verschillende capaciteiten, elke turner heeft het recht om op zijn eigen niveau te sporten. Hiervoor maakt de club een onderscheid tussen normale recreatieve groepen en focusgroepen.    In de focusgroepen gaan we nog een stapje verder en staat het presteren meer in de schijnwerper, doch verliest men het plezier niet uit het oog.

 

Kortom, Nova Keurturnen wil een gerespecteerde, inclusieve, open, warme sportclub zijn met het belang van de kinderen voorop! Hierdoor hopen wij dat alle kinderen zich veilig voelen en graag komen maar vooral willen we onze eigen turnkriebels doorgeven. Het is een heerlijke  sport om uit te oefenen.

 

 

 


 

Kleutergroepen

2 groepen voor leeftijden van 2,5 jaar tot 6 jaar met als hoofddoelstellingen:

 • Stimuleren van grove motoriek
 • Stimuleren van evenwicht en coördinatie
 • Lateraliteitsoefeningen
 • Lichaamsbesef

 

Recreatieve groepen:

Groepen voor leeftijden van het 1e en 2e leerjaar, 3e en 4e leerjaar, 5e en 6e leerjaar en +13 jarigen met als hoofddoelstellingen:

 • goede opwarming om spieren los te zetten en blessures te voorkomen
 • lenigheidstraining om spieren soepel te houden
 • krachttraining ter voorbereiding van turnoefeningen
 • alle toestellen komen aan bod
 • oefeningen op maat
 • niet resultaat gericht
 • plezier en bewegen staat voorop

 

Focusgroepen:

Acro, tumbling en wedstrijdgroep voor leeftijden vanaf 6 jaar.

 • Selectie gebeurt op basis van motivatie en vooropgestelde voorwaarden door de groep
 • Resultaatgericht
 • Acro: samenhang en vertrouwen is belangrijk
 • Wedstrijdgroep: alle toestellen komen aan bod
 • Actieve deelname wordt verwacht
 • Goede opwarming om spieren los te zetten en blessures te voorkomen
 • Lenigheidstraining om spieren soepel te houden
 • Krachttraining ter voorbereiding van turnoefeningen
 • Beperkt gebruik van toestellen.
 • Blijft een recreatiegroep dus plezier staat nog steeds voorop

 

Deelname aan wedstrijden

Met onze wedstrijdgroep (flikskes) wordt er jaarlijks deelgenomen aan enkele recreatieve wedstrijden. Dit is ieder jaar verschillend van aantal, variërend van 1 tot 5 wedstrijden per jaar. Zelf organiseren we geen eigen wedstrijden.

De leiding van deze groep begeleiden onze leden hierbij. Daarnaast hebben we leiding en ouders die over een diploma beschikken om te jureren, dit is op vrijwillige basis. Zonder deze vrijwilligers (juryleden) zouden wij niet mogen deelnemen aan wedstrijden.

 

Organiseren / Deelnemen bijscholingen

Jaarlijks proberen we onze leiding te motiveren om deel te nemen aan bijscholingen en/of cursussen. Dit wordt voorgesteld vanuit het bestuur, maar mag ook op eigen initiatief van de leiding worden aangevraagd.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een interne bijscholing voor onze eigen leiding. Tijdens deze bijscholing zorgen we voor een 1 lijn in onze lessen en herhalen we de nodige technieken.

 

Communicatie

Maandelijks vindt een vergadering plaats. Hierbij worden de voorgaande activiteiten/ nascholingen/ gebeuren op de vloer/ … geëvalueerd en komende besproken.

In het begin van het nieuwe seizoen krijgen alle leden/leiding van het voorbije seizoen een algemene brief mee met de activiteiten en de kalender van het komende seizoen.

Daarnaast wordt onze website en facebookpagina up-to-date gehouden voor de nodige informatie en krijgen de leden/leiding brieven mee in verband het gebeuren.

 

ONZE VISIE EN BELEID

Clubvisie en missie – algemeen


Sportieve visie

Sportverenigingsplan Nova Keurturnen